Buitendienst monteur

TilburgIOther

Job description De montagemedewerker is verantwoordelijk voor de montage van kunststof kozijnen en aanverwante producten.
In deze functie spelen vakmanschap en klantgerichtheid een grote rol.Profile - Zorgdragen voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken en het tijdig en conform afspraken en vastgestelde procedures verwerken van montage-opdrachten.
- Laden van de te monteren producten.
- Controleren op goede staat (en werking van) de te monteren producten.
- Vertragingen/ onduidelijkheden tijdens het werk opnemen met de montagecoördinator.
- Melden van (werk-)situaties die nadelige gevolgen kunnen hebben voor milieu of arbeidsomstandigheden.
- Voorlichting geven aan klanten met betrekking tot de werking van de gemonteerde producten.
- Oplossen van eventuele tekortkomingen en klachten.
- Opruimen werkplek na montagewerkzaamheden en opgeruimd houden van de laad- en losruimte op de werkplaats.
- Ondersteuning geven aan collega-montagemedewerkers.
- Uitvoering geven aan procedures en werkwijzen.
- Zorgdragen voor een accurate verwerking van alle bij te houden administratie.
- Rapporteren inzake eventuele naleveringen en afwerkingen van de lopende montage-opdrachten.
- Signaleren van eventuele tekorten in de voorraad montagematerialen en dergelijke.
- Afstemmen in te kopen materialen met de montagecoördinator.
- Melden van eventuele defecten en/of tekortkomingen aan hulpmiddelen en gereedschappen aan montagecoördinator.
- Schoonhouden montagebus (binnen- en buitenzijde).
- Input geven voor verbetering van het montageproces.
- Gevraagd en ongevraagd informeren van de montagecoördinator over zaken die naar inzicht van de montagemedewerker dan wel de montagecoördinator relevant zijn voor de organisatie, het rendement en/of het montageproces.Organisation and department description Deze relatie van ons loopt voorop in de branche, ze zijn gespecialiseerd in het produceren van kunststof producten t.b.v.de bouwwereld.Offer Goed en passend salaris!
Any questions?
Stefan Liebrecht Senior consultant 06 83 27 92 70
Buitendienst monteur Vacancy information
111361
Production & Technical
Permanent
What is my travel time?

Applying at Select Jobs

Applying for a job on our website?

 • Applying for a job on our website?
 •  
 • You will usually receive a personal message within one workday
 •  
 • Is it a match? Getting acquainted, tests, and interviews will then occur
 •  
 • Do all parties think that it is a good fit all around? Then a proposal will be made
 •  
 • Your new employer warmly welcomes you
 •  
 • Is it all going smoothly after your start? We like to follow it up
More information on our application procedure