Contract manager

VenloIEngineering

Job description
 • Zorgen voor een goede uitvoering van het contract in overeenstemming met de contractuele afspraken, met inachtneming van tijds- en financiële beperkingen.
 • Beheer van het contract: proactieve ondersteuning van Service Engineers via contractadministratie, anticipatie, identificatie, evaluatie en behandeling van contractuele risico's en het beheer van contractuele verplichtingen.
 • In samenwerking met de afdelingsmanager middelen definiëren en inzetten om het contract uit te voeren.
 • Ondersteuning bieden aan het projectteam bij contractuele en project controle kwesties - inclusief uitbesteding, inkoop, planning, financiën en administratie.
 • Identificeren van risico's en kansen; manieren te definiëren en implementeren om risico's te beperken en de kansen te beheren.
 • Zorg voor kleine bouwprojecten voor dat projectmijlpalen (bijv. ontwerpbeoordelingen, mechanische voltooiing, voorlopige oplevering, prestatietests, enz.) 
 • Organiseren van projectbijeenkomsten en ontwerp reviews.
 • Ondersteuning bieden bij het ontwerpen, beoordelen en implementeren van nieuwe en bestaande contractprocessen en -formaten.
 • Opstellen van aannemingsovereenkomsten voor piping, E&I&C werken, enz.
Profile
 • Kennis en bewezen bekwaamheid in het contractbeheer van langlopende serviceovereenkomsten in een omgeving.
 • Project gerelateerde financiële rapportage.
 • Goede kennis van relevante contractvoorwaarden, inclusief aanneming en inkoop
 • Contractrisicoanalyse en risicobeperking.
 • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, inclusief aangetoond vermogen in het opstellen van contracten en het opstellen van rapporten en contractuele correspondentie
 • Onderhandelen met leveranciers (leveranciers en onderaannemers) en met klanten.
 • Opvolgen van onderaannemers en partners.
 • Inzicht in HSE-regelgeving en HSE-beleid in industriële omgevingen. In staat om HSE-beleid en -systemen binnen het projectkader in te voeren; veilig gedrag kan motiveren.
 • Goed probleemoplossend vermogen.
 • Kan goed omgaan met externe en interne stakeholders.
 • Kennis van waterbehandelingstechnologieën
 • Team speler
De kandidaat heeft een ingenieursdiploma in elektromechanica en/of scheikunde. Minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectmanager of contractmanager in een industriële omgeving. Bijkomende expertise in de waterbehandelingssector is een pré. Vloeiende communicatie in het Nederlands en Engels (geschrift en spreken).Organisation and department description De opdrachtgever is gevestigd op 5 continenten met 80 000 werknemers over de hele wereld en is een industrieel diensten- en oplossingenbedrijf dat gespecialiseerd is in het veiligstellen en recupereren van hulpbronnen. Het bedrijf stelt waterbehandelingsoplossingen voor voor de productie van drinkwater, ontzilting van zeewater, slibbehandeling, afvalwaterzuivering en recycling om de toekomstige duurzaamheid van deze hulpbronnen te garanderen. De medewerkers dragen bij aan het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de financiering van waterzuiveringsinstallaties en -systemen. Ze zijn op zoek naar een contract manager die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Engineered Services-activiteiten in Nederland.

Offer
 • Salaris naargelang diploma en ervaring: €4000-€4500
 • Bedrijfsauto 
Any questions?
Stefan Liebrecht Senior consultant 06 83 27 92 70
Contract manager Vacancy information
110873
Management
Permanent
What is my travel time?

Applying at Select Jobs

Applying for a job on our website?

 • Applying for a job on our website?
 •  
 • You will usually receive a personal message within one workday
 •  
 • Is it a match? Getting acquainted, tests, and interviews will then occur
 •  
 • Do all parties think that it is a good fit all around? Then a proposal will be made
 •  
 • Your new employer warmly welcomes you
 •  
 • Is it all going smoothly after your start? We like to follow it up
More information on our application procedure