Contract manager

VenloIEngineering

Job description
 • Als eerste contactpersoon met de klant, een adequate klantenrelatie tot stand brengen en onderhouden, met de nadruk op Customer Excellence.
 • Zorgen voor een goede uitvoering van het contract in overeenstemming met de contractuele afspraken, met inachtneming van de tijds- en financiële beperkingen.
 • Beheer van het contract: proactieve ondersteuning van de Service Engineers door middel van contractadministratie, anticipatie, identificatie, evaluatie en behandeling van contractuele risico's en het beheer van contractuele verplichtingen.
 • In samenwerking met de Manager van de afdeling middelen en middelen definiëren en inzetten voor de uitvoering van het contract.
 • Ondersteuning bieden aan het projectteam bij contractuele en projectcontrolekwesties - met inbegrip van onderaanneming, aankoop, planning, financiën en administratie
 • Identificeren van risico's en kansen; definiëren en implementeren van manieren om risico's te beperken en de kansen te beheren.
 • Voor kleine bouwprojecten ervoor zorgen dat projectmijlpalen (bv. ontwerpbeoordelingen, mechanische voltooiing, voorlopige oplevering, prestatietests, enz.) op tijd worden bereikt, in overeenstemming met de contractuele overeenkomst en met de verwachtingen van de klant.
 • Organiseren van projectvergaderingen en ontwerpbeoordelingen.
 • Ondersteuning bieden bij het ontwerpen, beoordelen en implementeren van nieuwe en bestaande contracteringsprocessen en -formats.
 • Opzetten van onderaannemingsovereenkomsten voor piping, E&I&C-werken, enz.
Profile
 • Kennis van en bewezen bekwaamheid in het contractbeheer van langlopende dienstverleningsovereenkomsten in een omgeving.
 • Projectgerelateerde financiële verslaglegging.
 • Gedegen kennis van relevante contractvoorwaarden, met inbegrip van onderaanneming en inkoop.
 • Contractrisicoanalyse en risicobeperking.
 • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, met inbegrip van aantoonbare bekwaamheid in het opstellen van contracten en het voorbereiden van rapporten en contractuele correspondentie
 • Onderhandelen met verkopers (leveranciers en onderaannemers) en met klanten.
 • Follow-up van onderaannemers en partners.
 • Inzicht in HSE-voorschriften en HSE-beleid in een industriële omgeving. In staat zijn HSE-beleid en -systemen in te voeren binnen het projectkader; in staat zijn veilig gedrag te motiveren.
 • Goed probleemoplossend vermogen.
 • Interageert goed met externe en interne belanghebbenden.
 • Kennis van waterbehandelingstechnologieën
 • Teamspeler
Organisation and department description

Het bedrijf is actief op 5 continenten met 80 000 medewerkers over de hele wereld, is een onderneming die industriële diensten en oplossingen aanbiedt en gespecialiseerd is in het veiligstellen en terugwinnen van hulpbronnen. Het bedrijf stelt waterbehandelingsoplossingen voor de productie van drinkwater, ontzilting van zeewater, slibbehandeling, zuivering van afvalwater en recycling voor, om de duurzaamheid van deze hulpbronnen in de toekomst te garanderen. De medewerkers dragen bij tot het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de financiering van waterzuiveringsinstallaties en -systemen.
Zij zijn op zoek naar een verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de Engineered Services activiteiten in Nederland.

Offer
 • Een uitdagende functie binnen een ambitieuze en groeiende organisatie met volop ruimte voor eigen initiatieven en ontplooiingsmogelijkheden;
 • Uitstekende Primaire en Secundaire arbeidsvoorwaarden

 

Any questions?
Pepijn Verhoeven Senior consultant +31 73 704 4011
Contract manager Vacancy information
93106
Production & Technical
Permanent
What is my travel time?

Applying at Select Jobs

Applying for a job on our website?

 • Applying for a job on our website?
 •  
 • You will usually receive a personal message within one workday
 •  
 • Is it a match? Getting acquainted, tests, and interviews will then occur
 •  
 • Do all parties think that it is a good fit all around? Then a proposal will be made
 •  
 • Your new employer warmly welcomes you
 •  
 • Is it all going smoothly after your start? We like to follow it up
More information on our application procedure