Verpleegkundige bovenaan lijst met knelpuntberoepen

Gepubliceerd op: 9 februari 2018
Vorige week publiceerde de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB zijn jaarlijkse lijst met knelpuntberoepen. Werkgevers blijven het moeilijk hebben om technisch personeel te vinden, maar ook de klassieke knelpuntberoepen vinden we terug in 2018: 'ICT-specialist', 'callcenter medewerker' en 'vrachtwagenbestuurder'. Bovenaan de lijst staan 'verpleegkundige' en 'hoofdverpleegkundige' ook 'zorgkundige' is opnieuw een knelpuntberoep.

DRIE FACTOREN
VDAB publiceert elk jaar een lijst met knelpuntberoepen op basis van het aantal openstaande vacatures en het aantal niet-werkende werkzoekenden. Er zijn drie mogelijke oorzaken voor een knelpuntberoep. Ten eerste kan er een kwantitatief tekort heersen door een te lage uitstroom uit het onderwijs. Ten tweede kan er een kwalitatief tekort zijn omdat kandidaten niet beschikken over de gevraagde bekwaamheden. Ten derde kunnen er specifieke arbeidsomstandigheden zijn zoals weekendwerk, laag loon, zwaar werk of stress die het beroep minder populair maken.

Een knelpuntberoep zoals dat van 'chef-kok' wordt bijvoorbeeld getroffen door alle drie de factoren. Bij de koploper in de knelpuntberoepen, 'verpleegkundige', spelen zowel het lage aantal afgestudeerden als de arbeidsomstandigheden een factor. Bij 'zorgkundige' komt daar ook nog het kwalitatieve tekort bij.

TWEE OPENSTAANDE VACATURES PER WERKZOEKENDE VERPLEEGKUNDIGE
Als we naar de cijfers in Vlaanderen kijken is er een dalende trend in de verhouding het aantal niet-werkende werkzoekenden en het aantal openstaande vacatures voor 'verpleegkundige' en 'hoofdverpleegkundige', dit wil zeggen dat er steeds meer vacatures zijn dan er werkzoekenden bijkomen. Zo kreeg VDAB vorig jaar 1.220 vacatures voor 'hoofdverpleegkundige' en waren er per maand gemiddeld maar 27 werkzoekende hoofdverpleegkundigen. Slechts een vijfde van die vacatures geraakten ingevuld.

WERKZEKERHEID IN DE ZORGSECTOR
Bij collega-knelpuntberoep 'verpleegkundige' zijn de cijfers gelijkaardig. In 2017 kreeg VDAB 9.000 vacatures, tegenover 5.700 in 2016. Maandelijks zochten er gemiddeld 567 verpleegkundigen werk. Per verpleegkundige die werk zoekt, zijn er twee openstaande vacatures. Wie zeker wil zijn van een job, kiest dus best voor de zorgsector. Van die mening is ook directeur van Select Medical William de Marbaix: 'De nood aan bekwaam personeel zal alleen maar toenemen met de jaren. Ziekenhuizen groeien elke dag en ten gevolge van de vergrijzing neemt het aantal bedden in woonzorgcentra fel toe.'

Daarnaast kan het personeel dat vandaag in de zorgsector staat niet eeuwig de zware taak van verpleegkundige blijven uitvoeren. 'Nieuwe werkkrachten zijn moeilijk te vinden. Het beroep van verpleegkundige is nog steeds een roeping omwille van de moeilijke omstandigheden. De studierichting zag begin dit schooljaar ook voor het eerst een daling in het aantal inschrijvingen en met de verandering van het studietraject, zullen er in 2019 geen bachelors afstuderen.'

DE VOLLEDIGE LIJST MET KNELPUNTBEROEPEN:
  1. Verpleegkundige / Hoofdverpleegkundige
  2. Technisch adviseur klantenondersteuning / Technisch commercieel adviseur
  3. Werfleider / Conducteur bouw
  4. Technicus industriële installaties
  5. Analist ontwikkelaar ICT
  6. Onderhoudsmecanicien
  7. Bestuurder trekker-oplegger
  8. Technicus studiebureau bouw
  9. Calculator bouw
  10. Medewerker callcenter