Onze certificeringen

Bij Select hechten we aandacht aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en projectmedewerkers. Onze inzet wordt extra onderstreept door de certificeringen die we hebben. 
Bij Select Projects hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De veiligheid en gezondheid van onze professionals zijn van groot belang. We zijn betrokken bij het beheersen van risico’s die onze medewerkers lopen in hun werkomgeving. Om ons daarin te ondersteunen, werkt Select Projects in België en Nederland sinds 2015 volgens OHSAS 18001.

In Nederland zijn we in het bezit van een NEN 4400-1 certificering. Deze nationale kwaliteitsnorm omtrent afdracht van belastingen en sociale premies zorgt dat wij gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Voor de activiteiten in Nederland kunnen wij u een geldige verklaring Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) verstrekken. Select Projects Nederland beschikt daarbij over een geldige SBI-code volgens de Wet Allocatie Arbeid Door Intermediairs (WAADI) en over een geblokkeerde rekening (G-Rekening) voor juiste en tijdige afdracht loonheffing.

Om bedrijven in Nederland te helpen met het tekort aan technici, kunnen we als referent geschoolde technici uit het buitenland naar Nederland halen. Hiervoor zijn we gekwalificeerd met het IND-certificaat.